FAQs Complain Problems

सामाचार

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मिति २०८०/१२/०५ गते कार्यपालिका बोर्डको निर्णयहरु

८०/८१ 04/28/2024 - 15:30 PDF icon 12.5.pdf

मिति २०८०/१२/०४ गते कार्यपालिका बोर्डको निर्णयहरु

८०/८१ 04/28/2024 - 15:29 PDF icon 12.4.pdf

मिति २०८०/११/१७ गते कार्यपालिका बोर्डको निर्णयहरु

८०/८१ 04/28/2024 - 15:28 PDF icon 11.17.pdf

मिति २०८०/१०/२३ गते कार्यपालिका बोर्डको निर्णयहरु

८०/८१ 04/28/2024 - 15:27 PDF icon 10.23.pdf

मिति २०८०/०८/१ गते कार्यपालिका बोर्डको निर्णयहरु

८०/८१ 04/28/2024 - 15:25 PDF icon 8.1.pdf

मिति २०८०/०७/२३ गते कार्यपालिका बोर्डको निर्णयहरु

८०/८१ 04/28/2024 - 15:24 PDF icon 7.23.pdf

मिति २०८०/०६/२६ गते कार्यपालिका बोर्डको निर्णयहरु

८०/८१ 04/28/2024 - 15:22 PDF icon 6.26.pdf

मिति २०८०/०६/२३ गते कार्यपालिका बोर्डको निर्णयहरु

८०/८१ 04/28/2024 - 14:58 PDF icon CamScanner 04-28-2024 13.37.pdf

मिति २०८०/०६/११ गते कार्यपालिका बोर्डको निर्णयहरु

८०/८१ 12/04/2023 - 10:47 PDF icon CamScanner 12-03-2023 11.11.pdf

मिति २०८०/०४/१६ गते कार्यपालिका बोर्डको निर्णयहरु

८०/८१ 12/03/2023 - 14:45 PDF icon CamScanner 12-03-2023 11.10.pdf