FAQs Complain Problems

सामाचार

पूर्व कर्मचारी

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
वकिल प्रसाद पाल प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत wakilpall@gmail.com 9855048590
सिकिन्द्र प्रसाद साह प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत shahsikendra2038@gmail.com 9855048590
कुलोतम प्रसाद पोखरेल प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत kulotam123dev@gmail.com 9845039612
प्रेमचन्द्र ठाकुर नि. प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत 9855048579
बिशवनाथ चौधरी स्वास्थ्य संयोजक bishu14ry@yahoo.com 9845642482
रितिका दहाल विद्यालय निरिक्षक शिक्षा शाखा 9855027394
बेचन साह स्वास्थ्य सदस्य bechansah1975@gmail.com 9844296374
nasu अभिनन्दन प्रसाद साह ना.सु योजना/प्रशासन शाखा abhipriyanka111@gmail.com 9811895020
मनोरंजन तिवारी सव इन्जिनियर manoranjantiwari03@gmail.com 9814232902
शिव साह तेली स्वास्थ्य संयोजक स्वास्थ्य शाखा sahshiv98625@gmail.com 9862544929
mahila vikas प्रिती कुमारी दास सहायक महिला विकास निरिक्षक pdas551528@gmail.com 9845913867
मुनी यादव स्वास्थ्य सदस्य 9820911822
रामअधार खानेपानी टेकनेसियन ९८४५२१४७९२
प्रतित कुमार राई ना.प.से.प्रा pratitrai5555@gmail.com 9845358824
गोबिन्द प्रसाद लम्साल ना.प. स्वा. प्रा. 9845396209
सुदिप साह खरिदार sudipsah92@gmail.com 9845808397
kharidar अजय दास खरिदार 9845233622
ज्ञान बहादुर पटेल अमिन 9861436988
karyalya sahyogi गगनदेव प्रसाद पटेल कार्यालय सहयोगी 9814275234
ताहिर हुसेन कार्यालय सहयोगी 9815291727