तपाइलाई हाम्रो गाउँपालिका सेवा कस्तो लागयो?

साह्रै राम्रो
22% (2 votes)
राम्रो
11% (1 vote)
राम्रो तर सुधार
44% (4 votes)
झन्झटिलो
22% (2 votes)
Total votes: 9